Świetlica i kluby

Szkoła Wieliczka Montessori School zapewniać będzie profesjonalną opiekę świetlicy po zajęciach szkolnych. Ponadto planujemy otworzyć działanie popołudniowych klubów zainteresowań – godzinnych zajęć prowadzonych przez specjalistów spoza szkoły. Obecnie prowadzimy następujące kluby:

  • Taniec
  • Czary z filcu
  • Robotyka
  • Karate

Decyzje, co do wyboru zajęć dodatkowych będziemy konsultować i uzgadniać z rodzicami uczniów.