Szkoła Niepubliczna

 Szkoła Wieliczka Montessori School to szkoła „niepubliczna”. Oznacza to, że działamy na niemal tych samych zasadach, co szkoła publiczna.

 • Nasz program nauczania został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pokrywa się z materiałem, który realizowany jest przez placówki państwowe. 
 • Nasza kadra to wykwalifikowani nauczyciele przygotowani do realizacji programów nauczania w szkole podstawowej. 
 • Budynek szkoły spełnia wymogi bezpieczeństwa i poddawany jest regularnym inspekcjom podobnie jak budynki szkół państwowych. 
 • Nasi uczniowie zostaną przygotowani do dalszej nauki w dowolnie wybranym przez siebie gimnazjum. 
 
To cechy, które dzielimy ze szkołami państwowymi. Jakie wobec tego są różnice? Wieliczka Montessori School to szkoła niepubliczna, a więc pozostawia sobie wybór sposobu działania. Od strony praktycznej w naszej szkole będzie wyglądać to następująco:
 
 • W poszczególnych klasach, przypadać będzie maksymalnie 13 uczniów na jednego nauczyciela.
 • Uczniowie będą kształcić się zgodnie z założeniami Pedagogiki Montessori dla nauczania wczesnoszkolnego. (więcej informacji w części Montessori)
 • Lekcje będą zaczynać się i kończyć codziennie o tej samej porze.
 • Szkoła zapewniać będzie opiekę świetlicy.
 • Dzieci mają codzienne kontakt z native speakerem angielskiego.
 • Język angielski będzie systematycznie wprowadzany jako język wykładowy w sposób odpowiadający indywidualnej gotowości każdego ucznia. Ponadto uczniowie będą codziennie uczestniczyć w grupowych lekcjach języka angielskiego. (więcej informacji w części Angielski)
 • Wszyscy nauczyciele mówią po angielsku.
 • Nauczyciele są kluczowym elementem w funkcjonowaniu szkoły i będziemy dokładać wszelkich starań, by czerpali satysfakcję ze swojej pracy. Szkoła służyć będzie pomocą w planowaniu i przygotowaniu zajęć, a także w indywidualnym rozwoju zawodowym każdego nauczyciela.
 • Szkoła dysponuje szerokim wyborem materiałów wspomagających pracę nauczyciela i ucznia.
 • Szkoła oferować będzie liczne dodatkowe zajęcia popołudniowe, w tym zajęcia sportowe, taniec, filc, karate i wiele innych (więcej informacji w części Świetlica).
 • Szkoła będzie dokładać wszelkich starań, by utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów. Naszym celem jest wspólnie z rodzicami przyczyniać się do rozwoju każdego ucznia.