Język Angielski

Dziecko może rozwinąć się w pełni jedynie poprzez to, co doświadcza w swoim otoczeniu  -Maria Montessori

  W Wieliczka Montessori School język angielski jest wszechobecny, a nauczanie języka angielskiego jest na poziomie najlepszych szkól w Europie. 

  • Nasz program nauczania poparty jest czternastoletnim doświadczeniem zyskanym w renomowanej krakowskiej szkole posiadającej certyfikat EAQUALS.
  • Program nauczania stworzony został przez współtwórcę edukacyjnego programu telewizyjnego Lippy and Messy.
  • Wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego mówią biegle po angielsku.
  • Indywidualny tok nauczania języka dla każdego ucznia.
  • Angielski stopniowo wprowadzany jako język wykładowy.
  • Indywidualne zajęcia z doświadczonym nauczycielem 'native speaker'.
  • Codzienne grupowe zajęcia języka angielskiego.

  Język wykładowy w indywidualnym toku nauczania

W Wieliczka Montessori School, najprostsze angielskie zwroty i słowa wprowadzane są już od pierwszych tygodni w niemal każdej lekcji.  Z czasem proste wyrażenia i zwroty rozbudowywane są do dłuższych ciągów językowych. W ten sposób umysł dziecka stymulowany jest do kojarzenia języka angielskiego z towarzyszącym mu kontekstem sytuacyjnym. Dzięki temu, uczniowie przyswajają gramatyczne struktury i poznają słownictwo oraz frazeologię angielską poprzez doświadczanie języka w naturalnym sposób. A ponieważ metoda Montessori opiera się w dużej mierze na indywidualnym podejściu do ucznia, nauczyciel będzie używać języka angielskiego w kontakcie z uczniami w takim stopniu, na jaki każde dziecko jest gotowe.

Codzienne grupowe zajęcia języka angielskiego

Uczniowie uczestniczyć będą także codziennie w lekcjach języka angielskiego, gdzie zdobyte przez nich doświadczenie językowe będzie ugruntowywane, poszerzane i ćwiczone poprzez gry słowne, piosenki, wierszyki czy zabawy kinestetyczne. Zgodnie z duchem filozofii Montessori, także podczas lekcji angielskiego nauka polegać będzie na przyswajaniu wiedzy, a nie zapamiętywaniu jej.